SU-nedskæringer – det betyder det for dig og os

Først kom fremdriftsreformen med dertilhørende rigide systemer og stressramte studerende, så kom nedskæringerne og dimensioneringen og lagde yderligere pres på vores uddannelsesinstitution. Denne gang er det ikke systemet eller institutionen, der i første omgang rammes, men de studerendes pengepung og, i forlængelse heraf, muligheden for fleksibilitet og fordybelse i vores uddannelse.

Regeringen har lagt op til at skære 20% i de studerendes SU-stipendiat, hvilket i 2016-tal vil medføre et fald i SU fra 5100 kr. til 4300 kr. I en privatøkonomi, hvor i hvert fald halvdelen af støtten for de fleste allerede går til husleje, må det siges at være en mærkbar fald i indkomst. Derudover vil regeringen fjerne det 6. SU-år, der har sikret de studerende en buffer, hvis de kom en smule bagud i deres studie. Som kompensation får vi studerende mere fordelagtige låneordninger og et højere beskæftigelsesfradrag i de første år efter endt uddannelse.

HVAD BETYDER DET FOR DIG?lars-lokke

Hvis du er ny historiestuderende her på stedet, må vi byde dig velkommen med en ærgerlig nyhed. Bliver forslaget gennemført, som det foreligger, vil du på din kandidatuddannelse være omfattet af nedskæringerne. Er du ældre studerende på bacheloren, må du krydse fingre for, at du ikke kommer bagud i din uddannelse – i det tilfælde kan du nemlig også risikere at være omfattet af reformen på din kandidat. Er du på kandidaten, som du forventer at færdiggøre, kunne du, uden at se dig over skulderen, drøne ud på arbejdsmarkedet.

HVAD BETYDER DET FOR OS?

Men nedskæringerne har ikke kun betydning for kvaliteten af de studerendes aftensmad eller antallet af de nok så omtalte kopper café latté. Set i forlængelse af de forgangne års reformer på uddannelsesområdet tegner der sig et mønster. Man indskrænker de studerendes fleksibilitet og mulighed for faglig fordybelse i undervisningen og faglig udfoldelse ved frivilligt arbejde i foreningsliv eller andet. Alt sammen i ’fremdriftens’ hellige navn.

Med fremdriftsreformen mistede vi helt formelt fleksibilitet i vores uddannelse. Med forringelsen af SU’en presses ellers fagligt inspirerede studerende til at bruge tid på fagligt irrelevante jobs ved siden af studiet eller til at gældsætte sig med de konsekvenser, det kan have for mavefornemmelsen. Selve den faglighed der skal sikre os beskæftigelse efter endt uddannelse, er således truet. Og så har denne artikel ikke engang berørt den sociale skævhed en reform af SU-systemet kan medføre…

Hvis du ikke kan støtte op om en sådan politik, men ligesom så mange andre føler dig hægtet af muligheden for at påvirke den politiske beslutningsproces, er der råd. Studenterrådet, som varetager de studerende ved AU’s interesser, vil i den kommende tid arrangere en lang række aktiviteter til modstand mod reformen. Mest væsentlig bliver de landsdækkende demonstrationer den 13. oktober. I Aarhus foregår det på Rådhuspladsen kl. 16:00. For at ende med en positiv bemærkning har den politiske situation på Christiansborg sjældent været mere ustabil. Finansloven kan falde, valg kan udskrives og flertal skifte. Muligheden for at påvirke det politiske system er bestemt til stede – hvis vi alle giver en tørn med!

Søren Pietsch-Thomsen, Historisk Fagråd.