Fredagsbaren før FRED

Omkring 1980 opstod der på forskellige institutter i hovedbygningen og i det nordøstre hjørne (hvor Historie holdt til den gang) et antal ”fagbarer”, hvor lærere og/eller studerende stod for at anskaffe øl og sodavand med det formål hver fredag at afholde de første ”fredagsbarer” på Aarhus Universitet. Formålet var at skabe et rum for socialt samvær. Normalt blev disse afholdt om fredagen fra 16-18, men kunne også finde sted onsdage 15-17. Især ”Projektrummet” over NØ kantine var i denne tid i brug som barlokale. Denne udvikling vakte dog ikke udelt begejstring hos kantinerne eller vagtpersonalet, hvorfor man fra konsistoriets side søgte at fastlægge faste rammer for ”fagbarerne”. Det første forslag var at etablere en fællesbar for alle studierne under professionel ledelse, således at man kunne komme ”fagbarsuvæsenet” til livs og fremme kontakten mellem de forskellige fakulteter og institutter. Dette forslag fandt dog ikke megen opbakning blandt de studerende.

Efter en del forhandlinger i foråret 1983 kom det endelig til en løsning, hvor konsistoriet bestemte sig for at tillade fagspecifikke ”fredagsbarer” – efter aftale med vagtmesteren – om fredagen mellem 15-18, hvor der kun måtte serveres øl, sodavand, vin, slik og tobak, som skulle indkøbes igennem kantinerne. Al oprydning og rengøring skulle være afsluttet kl. 18!

Herefter fik man etableret den første reglementerede fredagsbar på Historie – Dopo Lavora (Efter arbejde på italiensk). Denne leverede i nogle år en værdifuld service til alle historiestuderende og undervisere ved at levere kolde øl og mulighed for socialt samvær, men måtte henimod slutningen af 1980’erne nedlægges, da de første ildsjæle havde færdiggjort deres studier, og de små optag af studerende i denne tid fjernede kundegrundlaget. Først i 1990 blev der atter etableret en fredagsbar på Historie – vi kender den som Fred.

Af: Stefan Pajung