FRED’s begyndelse: En lille børnekuffert og den forfalskede kilde

I anledningen af fredagsbarens jubilæum nedsatte FRED en gruppe, der skulle gå i gemmerne for at undersøge den tidlige tid i FRED. Hvordan blev den herlige bar, vi kender i dag, til, og hvad er det for en historisk arv, vi i dag holder ved lige hver fredag? Vi husker jo alle principperne fra metode 1, og som hårdføre faghistorikere gik vi selvfølgelig direkte til primærkilderne! Historisk fredagsbar er heldigvis udstyret med et usædvanligt velkonstrueret arkiv, som skal danne grundlaget for denne artikel.

Kilden, som danner det primære grundlag for vores fremstilling, er beretningen ved navn ”Begyndelsen – en rekonstrueret beretning om Historisk Fredagsbars opståen” af Jørgen Hasseriis, skrevet 6 år efter de i beretningen omtalte begivenheder. I det vi gik til kilden, huskede vi naturligvis vores gamle metodelærer, Pelle Oliver Larsens ord, og rustede os med et kildekritisk sindelag.

arkiv

Hasseriis’ fortælling om den helt tidlige tid, bærer præg af myter og symboler. Ifølge ham var en helt central aktør en unavngiven ældre studerende, der iværksatte delvist spontane fredagsbarer. Når denne studerende bevægede sig igennem universitet, blev alles opmærksomhed aktiveret. Helt afgørende var det, om han bar på en lille rød børnekuffert, som ifølge Hasseriis fik status af symbol for fredagsbaren, om end den rent praktisk blot indeholdte kvitteringer og småpenge. Sammenlignes denne fortælling med Uffe Thyssens fremstilling ”En historisk vue” kan man forestille sig, at denne unavngivne person i virkeligheden var den første formand, Axel Johnsen. Ud fra de overleverede kilder er det dog ikke muligt at drage en endelig konklusion. Hvad angår kufferten, må vi håbe, at en FRED’er med hovedfag i arkæologi en dag vil hive dette relikvie (FREDs tabte ”Guldhorn”) op fra depotet.

Som strukturel forklaring på etableringen af fredagsbaren nævner Hasseriis, at der i 1990 startede ikke mindre end ca. 50 nye studerende. I sandhed en ”kæmpe årgang” i hvert fald set i datidens kontekst. Det har utvivlsomt spillet en rolle, at der har været et udvidet kundeklientel. Et større studie må have skabt et behov for mere faste rammer omkring det sociale samvær.

Også de mere officielle omstændigheder beretter Hasseriis om. Til denne artikels skribenters chok og forfærdelse viser det sig, at Historisk Fredagsbars officielle begyndelse bygger på en løgn! Da man skulle oprette en konto i Danske Bank, krævede skrankepaverne et referat fra en stiftende generalforsamling, og da man umuligt kunne nå at holde en sådan, fremstillede man et forfalsket referat. Hasseriis rekonstruerede dette referat i sin beretning, og det fremgår blandt andet ”(…) at der indtraf enstemmige valg af alle opstillede!”, det vil sige inklusiv vores kildes stolte forfatter. At denne afsløring også giver anledning til en diskussion af, hvornår FRED egentligt kan siges at være grundlagt, er en anden sag. Hvis vi skal være helt regelrette, er det nok først med den stiftende generalforsamling d. 23. februar 1996, hvor foreningen momsregistreres jf. Uffe Thyssens tidligere omtalte beretning. Men den debat er det vist ingen grund til at tage op…

Og hvad har vi så lært af vores studie af FREDs spæde begyndelse? FREDs ”Founding Fathers” var ildsjæle, for hvem den spontane fest var i højsædet, og hvor man ikke ville lade sig underkaste udefrakommende systemers tvang og krav. Det er disse skribenters håb, at denne ånd og entusiasme vil være at finde mange år endnu!

founding-fathers

Af: Lucas Enghoff Olsen og Søren Pietsch-Thomsen